NHÀ MÁY PARTRON VINA


  THÔNG TIN DỰ ÁN

  Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Partron Vina.

  Công nghệ: AAO kết hợp giá thể di động MBBR.

  Công suất: 220m3/ngày.

  Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt.

  Chất lượng nước sau xử lý: QCVN14:2008/BTNMT- cột B.

  Lập hồ sơ xin giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm.