TƯ VẤN THIẾT KẾ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất, cụm công nghiệp, khu công nghiệp có công suất từ 500m3/ ngày đến 8000m3/ ngày đêm


LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


VẬN HÀNH- BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Vận hành hệ thống xử lý nước thải

Vận hành hệ thống xử lý nước thải