NHÀ MÁY LS METAL


  THÔNG TIN DỰ ÁN
  Được thành lập vào ngày 25 tháng 01 năm 1996, Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS VINA, tên giao dịch tiếng Anh là LS VINA Cable & System JSC - viết tắt là LS VINA CNS - liên danh giữa tập đoàn LS Hàn Quốc và UBND thành phố Hải Phòng.
  Hệ thống xử lý nước RO, DI.
  Cung cấp thiết bị, lắp đặt và chuyển giao công nghệ.
  Công suất xử lý: 6m3/h.
  Công nghệ xử lý nước: Lọc cát, than, kim loại nặng, Làm mềm, RO và DI.