NHÀ MÁY SAMJIN LND


  THÔNG TIN DỰ ÁN

  Công ty TNHH SamJin LND Vina (KCN Bá Thiện II) được thành lập năm 2016 và chính thức đi vào hoạt động tháng 11/2017, với 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất các sản phẩm như: Vỏ sạc điện thoại, vỏ sạc máy tính, linh kiện điện tử.

  Trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Samjin LND

  Công nghệ: AAO.
  Công suất: 35m3/ngày.
  Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt và vận hành chuyển giao công nghệ.
  Chất lượng nước sau xử lý: QCVN14:2008/BTNMT- cột B.