DỰ ÁN SÂN GOLF LÀO CAI

DỰ ÁN SÂN GOLF LÀO CAI


  THÔNG TIN DỰ ÁN

  Sân golf Lào Cai là một dự án trọng điểm của tỉnh Lào Cai, nằm tại xã Bản Qua – huyện Bát Xát. Dự án này được lên kế hoạch từ năm 2016 nhưng phải đến cuối năm 2019 sân mới được thủ tướng chính phủ phê duyệt và đi vào khởi công xây dựng. 

  Trạm xử lý nước thải sinh hoạt.
   
  Công suất xử lý: 35m3/ngày.
   
  Công Nghệ: AAO kết hợp giá thể di động MBBR.
   
  Cung cấp thiết bị, lắp đặt và chuyển giao công nghệ.
   
  Chất lượng nước thải đạt Cột B - QCVN 14/2008/BTNMT.