LỊCH

    GreenSo luôn xác định "Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp các sản phẩm với giá thành tốt nhất, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ và chính xác" là mục tiêu phát triển để có thể cạnh tranh với các công ty khác trong cùng lĩnh vực.

     

    Để thực hiện được tốt nhưng mục tiêu trên, Ban lãnh đạo công ty và Ban ISO đã đưa ra nhưng chính sách ngắn gọn và phù hợp bao gồm: