LỊCH
    Với mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững, công ty cổ phần giải phấp Công Nghệ Xanh đã hoàn thành việc hệ thống hóa quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007  đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) cấp.

     

    Sau một năm thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007 , với những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu, tuy nhiên với sự sáng suốt của Lãnh đạo, và quyết tâm thực hiện của toàn bộ nhân viên công ty, GREENSO đã nhận được chứng chỉ ISO và OHSAS của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ)