LỊCH

(2010-2012) XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI RẮN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HỘI AN

09:14:00 22/07/2014
Tư vấn thiết kế Hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải tại Thành phố Hội An
 

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Ban quản lý Dự án Bảo vệ môi trường thành phố Hội An

Địa điểm: Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Thời gian thực hiện: Năm 2009 tới năm 2010

NHÀ THẦU CHÍNH: VINCI CGP - Stereau - Berim

 

NHÀ THẦU PHỤ: Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Xanh (GreenSo).

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

+ Khảo sát địa hình mạng lưới và nhà máy xử lý nước thải

+ Khảo sát địa chất khu vực nhà máy xử lý nước thải

+ Lập báo cáo đầu  tư, dự toán kinh phí

+ Thiết kế thi công mạng lưới cấp nước 

+ Thiết kế thi công trạm xử lý nước thải

+ Hỗ trợ kỹ thuật thi công

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

 

Lễ khởi công dự án

Nhập vật tư, thiết bị

Khảo sát địa hình

Nhập xe chỏ rác

Nhập khẩu ống

Ra quân vệ sinh môi trường

Đào mương đặt ống

Hố ga tách nước