LỊCH
  • Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo đầu tư, báo cáo tái định cư, dự toán kinh phí, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, phê duyệt thiết kế tại các sở ban ngành, xin cấp phép khai thác, xử lý nguồn nước ...Mục tiêu: Cung cấp đủ nước sinh hoạt và sản xuất cho toàn bộ hoạt động của khu khai thác mỏ đa kim Núi pháo - Đại từ - Thái nguyênCHỦ ĐẦU TƯ: Công ty TNHH khai thác và chế biến ...
  • Thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước sản xuất có công suất 30m3/h. Mục đích sử dụng phục vụ nhu cầu cấp nước cho sản xuất chế biến khoáng sản gồm: tinh luyện vonfram, đồng... của khu mỏ Núi Pháo - Đại Từ - Thái Nguyên.
  • Thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt Hệ thống xử lý nước tinh khiết có công suất 10m3/h. Mục đích sử dụng phục vụ nhu cầu dùng nước của khu mỏ Núi Pháo - Đại Từ - Thái Nguyên.