LỊCH

(2017) CẢI TẠO TXLNT SINH HOẠT NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI KCN QUẾ VÕ

Sau 1 thời gian sử dụng thì hệ thống xuống cấp, hoạt động không còn hiệu quả dẫn đến nước xả thải không đạt QCVN 14:2008/BTNMT. 

Greenso sẽ cùng với Quý khách hàng góp phần cho việc cải tạo và quản lý nước thải sinh hoạt xả ra môi trường ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

 

- Trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy hoạt động đã lâu đã xuống cấp, hiệu quả xử lý nước thải giảm do đó dẫn đến quá trình xả thải ra môi trường chất lượng bị vượt tiêu chuẩn cho phép.

 

Yêu cầu về Kỹ thuật:

- Hệ thống hoạt động tự động 24/24.

- Hệ thống thiết bị bố trí khoa học, vận hành dễ dàng.

- Dễ dàng đo đạc, kiểm tra chất lượng nước thải khi xả ra môi trường.

- Nước thải đạt tiêu chuẩn khi thải ra môi trường.

 

Yêu cầu về Kinh tế:

- Chi phí cho cải tạo, lắp đặt thiết hợp lý, phù hợp với khách hàng.

 

Một số hình ảnh Cải tạo trạm xử lý:

- Tháo bỏ Thiết bị vật tư hỏng của Trạm xử lý:

Hút cạn bể aeroten, vệ sinh bùn chết dưới đáy bể

Vệ sinh đĩa thổi khí

Tháo bỏ máy thổi khí hỏng

- Lắp đặt thiết bị, vật cho Trạm xử lý:

Cải tạo, lắp đặt lại đường ống mới

Hoàn trả lại đĩa thổi khí sau khi được làm sạch

 

Lắp đặt bổ sung máy thổi khí

- Cấy vi sinh và đưa hệ thống hoạt động bình thường:

Vi sinh được cấy vào bể aeroten

Vi sinh vật phát triển sinh khối khi mới cấy

- Nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT. 

Mẫu nước thải tại các bể lần lượt từ trái qua phải:

Bể thu gom - Bể lắng - Bể khử trùng