LỊCH

(2018) THI CÔNG LẮP ĐẶT TXLNT SINH HOẠT NHÀ MÁY KCN QUẾ VÕ 1 (PHẦN MỞ RỘNG KCN)

GreenSo luôn tìm kiếm áp dụng cách xử lý khoa học và khả thi nhất, để đưa ra những phương pháp phù hợp vừa hiệu quả lại vừa tiết kiệm.

Hình ảnh công trình:

 

 

Vị trí trạm xử lý, Nhà thổi khí và các nắp bể

Bơm trục ngang, hút phần nước trong tại pha Lắng


Hoàn thiện phần mái che cho bơm trục ngang


Tập kết máy thổi khí và Bồn hoá chất vào vị trí


Lắp đặt ống và các thiết bị cho máy thổi khí


Lắp đặt phần ống khí dẫn xuống các bể

 

Lắp đặt đĩa thổi khí

 


Lắp đặt tủ điện và đấu nối các thiết bị về tủ điện