LỊCH

(2018) DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ VỀ THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TP YÊN BÁI 2020 - 2030

trong khuôn khổ thỏa thuận khung hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và Hội đồng tỉnh Val-de-Marne giai đoạn 2014 - 2019.

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 tại hội trường Sở Xây dựng đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 02: Quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải, thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (Chủ đầu tư) và Nhà thầu trúng thầu Liên danh Berim - Greenso.

 

Đồng chí: Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng ký kết hợp đồng cùng Liên danh nhà thầu Berim - Greenso

 

Với mục tiêu của đồ án là cụ thể hóa nội dung định hướng cấp, thoát nước trong Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; Quy hoạch chung xây dựng thành phố Yên Bái và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái. Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp thoát nước cho các hộ nghèo khu vực đô thị và nông thôn. Làm cơ sở cho việc rà soát, điều chỉnh và lập quy hoạch thoát nước trong vùng tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển hệ thống thoát nước phù hợp với phát triển kinh tế xã hội và ứng phó biến đổi khí hậu. Tổ chức thoát nước vùng tối ưu về kinh tế kỹ thuật, không phụ thuộc vào địa giới hành chính: các khu vực khai thác nước, sử dụng nước đối với dự án cấp nước hoặc lưu vực thoát nước đối với dự án thoát nước. Xây dựng mô hình quản lý và phát triển cấp, thoát nước của vùng tỉnh để tăng cường hiệu quả trong quản lý và sử dụng, giảm chi đầu tư xây dựng và khai thác, vận hành./.

 

Một số hình ảnh khác của buổi lễ:

 

Từ trái qua phải: Đại diện GreenSo - Đồng chí Nguyễn Lâm Thắng - Đại diện Berim