LỊCH

(2016) THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TXLNT MẠ ĐIỆN

Nguồn nước thải từ khâu sản xuất của các xí nghiệp rất đa dạng và phức tạp, nó phụ thuộc vào loại hình sản xuất, dây chuyền công nghệ, thành phần nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm...

Nước thải từ khâu sản xuất trong các xí nghiệp thường chia làm 2 loại: 

- Nước thải từ quá trình mạ.

- Nước thải từ quá trình làm sạch bề mặt chi tiết.

Chúng khác nhau cơ bản về lưu lượng và nồng độ. Ngoài ra, nước thải ngành công nghiệp mạ điện có đặc tính và thành phần các chất ô nhiễm biến đổi rất phức tạp. Do đó, muốn đạt hiệu quả xử lý cao thì chúng ta cần phải thu gom, phân tách theo từng công đoạn và quan trọng nhất là phương án xử lý thích hợp.

 

Yêu cầu về kỹ thuật:

- Việc xây dựng, lắp đặt hệ thống XLNT phù hợp với mặt bằng công nghệ mạ.

- Hệ thống XLNT bố trí hợp lý, vận hành dễ dàng.

- Dễ dàng đo đạc, kiểm tra chất lượng nước thải khi xả ra môi trường.

- Nước thải sau xử lý thải ra môi trường đạt loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT.

 

Yêu cầu về kinh tế:

- Mức độ đầu tư hệ thống XLNT phù hợp với khách hàng.

 

 

Một số hình ảnh Xây dựng - Lắp đặt Trạm xử lý nước thải :

Định vị công trình - Đào hố móng

Gia công thép