LỊCH

(2016) KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN TẠI Q.9 - TP. HCM

Khu vực khảo sát tại nhà máy dệt và xử lý nước thải nhuộm trong cụm công nghiệp COATS Phong Phú, mặt bằng hiện tại tương đối bằng phẳng, giao thông thuận tiện cho công tác thi công, tại thời điểm khảo sát trong khu vực xây dựng công trình vẫn còn tồn tại các hạng mục nhà xưởng và khu xử lý nước thải...

Hiện trạng

- Tổng diện tích khu đất dự kiến xây dựng công trình là lớn hơn 3000m2, có công trình đang sử dụng trên diện tích khu đất khảo sát nên ta cần có bốn hố khoan.

 

Mục tiêu:

  • - Xác định rõ mặt cắt địa chất trên cơ sở đặc điểm địa chất và các tính chất cơ lý của đất đá tại công trình khảo sát.
  • - Xác định các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất cấu tạo nên mặt cắt địa kỹ thuật.
  • - Xác định chiều sâu mực nước ngầm.
  •  

 

Chuẩn bị khoan khảo sát

Khoan bằng phương pháp SPT 

(Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn)

 

Thu thập mẫu tại hiện trường và gửi về phòng thí nghiệm

 

Các phương pháp thí nghiệm mẫu được áp dụng theo các tiêu chuẩn và quy phạm sau: 

- TCVN 4198 - 2014; 

- TCVN 4195 - 2012;

- TCVN 4196 - 2012;

- TCVN 4197 - 2012, 

- TCVN 4199 - 2012;

- TCVN 4200 - 2012;

- TCVN 4201 - 2012;

- TCVN 4202 - 2012.

 

      Trên cơ sở các mẫu thu thập tại hiện trường và kết quả từ thí nghiệm các mẫu này, Greenso đưa ra một số nhận xét về điều kiện địa chất công trình và cung cấp những tư vấn cần thiết phục vụ cho công tác tính toán nền móng công trình cho khách hàng.