LỊCH

(2015) NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN THUẬN THÀNH 2

Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Thuận Thành 2

Nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp đã qua xử lý cục bộ (đạt cột B QCVN40:2011/BTNMT) trước khi xả vào hệ thống cống thu của khu công nghiệp để đưa về nhà máy xử lý nước thải tập trung.

 

Để tăng tính cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp cũng như đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành trạm xử lý sau này, Nhà máy xử lý nước thải tập trung sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn cột A - QCVN 40:2011/BTNMT.

 

Địa điểm thực hiện: KCN Thuận Thành 2 - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

Công suất: 2000 m3/ngày.đêm (Gia Đoạn 1)

Thời gian thực hiện: 2015 - 2016

Ngày khởi công: 27.06.2015

NHÀ THẦU TƯ VẤNCông ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Xanh (GreenSo).

 

 

YÊU CẦU THIẾT KẾ

- Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nhà máy xử lý nước thải KCN Thuận Thành 2 - Công suất 8000m3/ngày.đêm, chia thành 4 module xử lý, mỗi module đạt công suất 2.000m3/ngày.đêm.

 

- Xin điều chỉnh giấy phép xây dựng và thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan quản lý nhà nước phục vụ công tác triển khai thi công nhà máy.

 

YÊU CẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

- Cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử cho 1 module xử lý 2.000 m3/ngày đêm. Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra nguồn tiếp nhận bên ngoài.

 

- Hướng dẫn, đào tạo chuyển giao dây chuyền công nghệ cho Chủ đầu tư.

 

- Thực hiện thủ tục xin cấp phép xả thải ra môi trường với cơ quan có thẩm quyền. 

 

 

 

 

Decanter thu nước pha lắng

 

Chạy thử Đĩa thổi khí

 

 

Lắp đặt máy thổi khí

Một số hình ảnh Trạm xử lý nước thải đi vào hoạt động: